TIK's hjemmeside

Tele Idræts Klub
Title
Gå til indhold
Velkommen til TIK's hjemmeside

Telegrafens Idræts Klub blev grundlagt på Hovedtelegrafkontoret i København i august 1950 og er en af de ældste firma idræts klubber i Københavnsområdet. I starten var det mest atletik, det drejede sig om.

Blandt stifterne var bl.a. Hans Hansen, som i en menneskealder var en af drivkræfterne i TIK og Hans spillede med på klubbens fodboldhold selvom han havde passeret de 70 år.

Gang i fodbolden kom der først for alvor i 1955. Nærmest ved en tilfældighed. I radioafdelingen modtog man i slutningen af 1953 en xq fra Radio Schweiz med en forespørgsel, om der ved telegrafen i København eksisterede en fodboldklub. Denne xq røg direkte i papirkurven - ingen af de ”ældre” telegrafister kendte noget til TIK. Men Hans Hansen, en af klubbens stiftere, hørte om det – tømte parpirkurven og fandt ”slippen” med xq'en, og dermed indledtes TIK’s vidunderlige serie af udenlandsrejser med en særdeles vellykket tur til Bern i 1954.

I forbindelse med ændringen af telestrukturen i midten af 1980'erne og nedlæggelsen af Hovedtelegrafkontoret blev navnet ændret til Tele Idræts Klub.

TIK Copenhagen
Copyright Tele Idræts Klub
opdateret 2. juli 2024
Tilbage til indhold